4 maja Dzień Strażaka

„Jest na świecie zawód niezwykle wyjątkowy,
poświęcić swoje życie strażak jest gotowy.
Gdy wokół bucha ogień i wszystko się pali,
pędzi strażak dzielnie, by życie twe ocalić…”
Dziękujemy za Waszą ofiarną pracę, pełnioną często z narażeniem życia, aby ten trud był doceniany życia, aby ten trud był doceniany i przynosił satysfakcję.