ALPAKOTERAPIA I ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Alpakoterapia jest to metoda wspomagająca inne terapie, wzmacniająca efektywność terapii, edukacji i rehabilitacji, której motywatorem są wyszkolone do tego celu alpaki. Kontakt z alpakami w szczególności pozytywnie wpływa na dzieci. Puszyści terapeuci są motywatorem do podejmowania przez podopiecznych działań, oddziałują na sferę psychiczną, społeczną, fizyczną, intelektualną oraz emocjonalną. Alpakoterapia jako wspomagająca forma terapii zalecana jest w szczególności dla dzieci z: deficytami uwagi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera), opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami integracji sensorycznej, dysleksją oraz dziecięcym porażeniem mózgowym.