#KIEDYMYŻYJEMY

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości wraz z podopiecznymi Stowarzyszenia wysłaliśmy karty pocztowe oraz włączyliśmy się do kampanii #KIEDYMYŻYJEMY mającej na celu rozpowszechnianie prawidłowych słów Mazurka Dąbrowskiego.