MIESIĄC AAC

Październik miesiącem AAC
„Wspólnie przełamując milczenie” to tegoroczne hasło miesiąca AAC.
AAC to metoda mająca na celu umożliwienie komunikowania się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy lub posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.
W październiku odbyło się szereg zajęć wspólnego czytania, gier i różnorodnych zabaw oraz pogadanki. Na koniec został wykonany plakat dotyczący komunikacji alternatywnej AAC.