MUZYKUJEMY 😊😊🥁🎼🎧🎹 Ćwiczenia muzyczno – rytmiczne usprawniają nie tylko percepcję słuchową, ale mają stymulujący wpływ na całą sferę intelektualną. Usprawniają motorykę i pozytywnie oddziałują na sferę emocjonalną. 🎹🥁🎼🎧