OBSŁUGA URZĄDZEŃ BIUROWYCH 😊💪📠🖨💻⌨🖱😊😊😊 NAUKA SAMODZIELNEGO ROBIENIA ZAKUPÓW 😊👍🌭🌭🥗🍚😊😊😊 Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby byli zaradni, umieli sterować własnym zachowaniem, by mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Nasi uczniowie doskonałą te umiejętności podczas codziennych zajęć w szkole.