„POKAŻ SWÓJ GŁOS”

„POKAŻ SWÓJ GŁOS” to hasło Międzynarodowego miesiąca AAC. Dla wielu osób metody AAC są jedyną szansą na wyrażenie swoich potrzeb i komunikację z otoczeniem. Na podsumowanie prezentujemy hasła dotyczące komunikacji alternatywnej i wspomagającej, aby każdy miał świadomość czym jest AAC dla naszych uczniów.