PROJEKT EDUKACYJNY „Z HISTORIĄ W TLE…”

PROJEKT EDUKACYJNY „Z HISTORIĄ W TLE…”
W miesiącu wrześniu i październiku uczniowie biorą udział w projekcie edukacyjnym pod hasłem „Z historią w tle…” Celem projektu jest m.in. aktywizacja uczniów, rozbudzanie zainteresowań dziejami Polski i Polaków, budowanie świadomości obywatelskiej, rozwijanie współpracy z rodzicami oraz organizacjami pozarządowymi, lokalnymi, Muzeami itp.
7 września zwiedzaliśmy Muzeum znajdujące się w Dworku w miejscowości Chojnowo.