Terapia logopedyczna- ćwiczenia rozumienia mowy i wskazywania danego przedmiotu na obrazkach.