Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy przypomnieli wiadomości dotyczące środków transportu. Z pomocą metod aktywizujących, a głównie burzy mózgów, chłopcy doskonale poradzili sobie z wyjaśnieniem jakim środkiem najlepiej podróżować. Ćwiczyli nie tylko umiejętność wypowiadania się, czy logicznego myślenia, ale również sprawność motoryczną dłoni poprzez wydrapywanie ulubionych pojazdów.