Uczniowie Szkoły Przysposabiającej uczcili pamięć poległych w walkach podczas II wojny światowej.