Utrwalamy nasze prawa i obowiązki ☺️🤗🫶 Ustalamy zasady w naszej klasie ☺️🤝🍀