WIOSENNE ZAJĘCIA SENSORYCZNE

Terapia ręki i terapia zaburzeń układu przedsionkowego. Wzmacnianie i stabilizacja centrum ciała oraz poczucie cielesnej obecności ciała, odczuwanie ciężaru ciała i poszczególnych jego części w przestrzeni.
Zajęcia miały na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz doskonalenie umiejętności planowania ruchu.