Od października uczniowie Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozpoczęli projekt pn. „Moje pasje i zainteresowania”. Prezentują w nim swoje mocne strony. Uczeń naszej szkoły Dawid przedstawił kolegom swoją pasję jaką jest wędkarstwo, przyniósł również książki związane z tematem. Opowiedział jak zbudowana jest wędka i jakie ryby najczęściej łowi.