Miesięczne archiwum: Marzec 2021

ZABAWY ROZWIJAJĄCE ZMYSŁY i ELEMENTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zmysł węchu jest niezwykle istotny w kształtowaniu obrazu rzeczywistości i kreowaniu wyobrażenia o otaczającym świecie wśród dzieci i młodzieży. Dzieci intensywnie łączą emocje i wspomnienia z określoną wonią z dzieciństwa. W związku z tym bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej zacząć kształtować ten ważny zmysł poznawczy.
Prawidłowo funkcjonujący zmysł równowagi jest konieczny do kontrolowania postawy ciała i efektywnego planowania motorycznego. Zmysł równowagi nazywany jest również układem przedsionkowym. Układ ten, współpracując na poziomie przetwarzania z pozostałymi układami sensorycznymi pozwala na prawidłowe reakcje posturalne naszego organizmu względem grawitacji. Pomaga budować prawidłowy schemat ciała.
Zmysł dotyku jest niezwykle istotny dla harmonijnego rozwoju psychoruchowego dziecka. Dotyk to jedno z pierwszych doznań doświadczanych przez człowieka po urodzeniu, we wczesnym okresie życia stanowi bardzo ważną formę kontaktu z otoczeniem, pomaga budować poczucie bezpieczeństwa, odgrywa dużą rolę w poznawaniu własnego ciała i świata zewnętrznego.

WIOSENNE LAPBOOKI. 🦋🐞🐝🐌🐌🦋🌞🌼🌸🌺🥀🌹

Lapbook to w tłumaczeniu z jęzka angielskiego „książka na kolanach”. Jest czymś w rodzaju teczki tematycznej. Nasi uczniowie zgłębili już wiedzę na temat aktualnej pory roku i zebrali wszystkie cenne wiadomości w takiej książeczce.

ALPAKOTERAPIA I ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Alpakoterapia jest to metoda wspomagająca inne terapie, wzmacniająca efektywność terapii, edukacji i rehabilitacji, której motywatorem są wyszkolone do tego celu alpaki. Kontakt z alpakami w szczególności pozytywnie wpływa na dzieci. Puszyści terapeuci są motywatorem do podejmowania przez podopiecznych działań, oddziałują na sferę psychiczną, społeczną, fizyczną, intelektualną oraz emocjonalną. Alpakoterapia jako wspomagająca forma terapii zalecana jest w szczególności dla dzieci z: deficytami uwagi, całościowymi zaburzeniami rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera), opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzeniami integracji sensorycznej, dysleksją oraz dziecięcym porażeniem mózgowym.

WARSZTATY WIELKANOCNE 🐣🐥🧺🐑

Las w słoiku 🎍 🌳🌳
Karty wielkanocne 🐇🐣🐤🐥
Pisanki decoupage

POMAGAMY ❤ ❤ ❤ 🥰🥰🥰

Dołączamy się do charytatywnego kiermaszu ciast i ozdób dla małej Laury 🥧🥧🧁🧁🥰🥰
Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przysposabiającej do Pracy ze

Stowarzyszenie Zaczarowany Zakątek

przekazują swoje wypieki na charytatywny kiermasz ciast i ozdób dla Laury Paczuła ❤ ❤ ❤

PIERWSZY WIOSENNY SPACER

WITAMY DŁUGO OCZEKIWANĄ WIOSNĘ 💐🌷🌹🥀🌺🌸🌼

Pierwszy dzień wiosny w klasie przysposabiającej do pracy 🙂

WIOSENNE ZAJĘCIA SENSORYCZNE

Terapia ręki i terapia zaburzeń układu przedsionkowego. Wzmacnianie i stabilizacja centrum ciała oraz poczucie cielesnej obecności ciała, odczuwanie ciężaru ciała i poszczególnych jego części w przestrzeni.
Zajęcia miały na celu usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz doskonalenie umiejętności planowania ruchu.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Rekolekcje wielkopostne w

Rzymskokatolicka parafia św. Wojciecha w Przasnyszu – Fara Przasnysz

❤ ❤ ❤